jesteśmy dostępni


Oblicz cenę ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z biletu lotniczego lub noclegów
€ 500 € 500 € 500
Ubezpieczenie kosztów leczenia oraz pomoc assistance
€ 60 000 € 100 000 € 125 000
Ubezpieczenie następstw Nieszczęśliwych wypadków - Uszczerbek
€ 2 500 € 4 000 € 6 000
Ubezpieczenie następstw Nieszczęśliwych wypadków - śmierć
€ 2 500 € 4 000 € 6 000
Ubezpieczenie od utraty, Kradzieży lub uszkodzenia bagażu podróżnego
€ 200 € 350 € 500
Ubezpieczenie opóźnienia w dostarczeniu bagażu podróżnego
150 € (opóźnienie powyżej 8h) 150 € (opóźnienie powyżej 8h) 250 € (opóźnienie powyżej 8h)
Ubezpieczenie opóźnienia lotu
€ 150 (opóźnienie powyżej 8h) € 150 (opóźnienie powyżej 6h) € 150 (opóźnienie powyżej 4h)
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za Szkody osobowe
€ 50 000 € 80 000 € 100 000
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za Szkody na rzeczy
€ 5000 € 8000 € 10 000
Ubezpieczenie gotówki wypłaconej z Bankomatu utraconej w wyniku Kradzieży lub Rabunku
€ 150 € 150 € 150
Ubezpieczenie Mienia ruchomego od Kradzieży z włamaniem pozostawionego w Miejscu zamieszkania podczas podróży
€ 3200 € 3200 € 3200
Całodobowy dyżur telefoniczny AXA Assistance
+ + +
Transport Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub Kraju stałego zamieszkania
+ + +
Transport zwłok Ubezpieczonego
+ + +
Przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nagłych
48h 48h 48h
Przekazywanie pilnych informacji
+ + +
Transport Członków rodziny towarzyszących Ubezpieczonemu w Podróży zagranicznej w razie jego śmierci
+ + +
Transport niepełnoletnich Dzieci Ubezpieczonego oraz pokrycie kosztów ich pobytu
+ + +
Pokrycie kosztów pobytu i transportu Osoby towarzyszącej Ubezpieczonemu w Podróży zagranicznej
+ + +
Transport i pobyt Członka rodziny wezwanego do Ubezpieczonego lub innej osoby wskazanej
+ + +
Pokrycie kosztów poszukiwań oraz ratownictwa
€ 6000 € 6000 € 6000
Zwrot kosztów karnetu na wyciąg narciarski
€ 250 € 250 € 250
Świadczenie w przypadku zamknięcia narciarskich tras zjazdowych
€ 20 na każdy dzień dla 1 osoby € 20 na każdy dzień dla 1 osoby € 20 na każdy dzień dla 1 osoby
Zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego
€ 20 na każdy dzień dla 1 osoby € 20 na każdy dzień dla 1 osoby € 20 na każdy dzień dla 1 osoby
Pomoc w przypadku konieczności wcześniejszego powrotu Ubezpieczonego
+ + +
Pomoc w przypadku konieczności przedłużenia podróży Ubezpieczonego
+ + +
Kontynuacja zaplanowanej podróży Ubezpieczonego
+ + +
Amatorskie uprawianie sportów m.in. narciarstwo, snowboard, nurkowanie i inne
Tak Tak Tak
Wykonywanie pracy umysłowej
Tak Tak Tak
SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA ZA 1 DZIEŃ DLA 1 OSOBY – STREFA EUROPA *
4,70 PLN (* Składka minimalna wynosi 20 zł) 6,40 PLN (* Składka minimalna wynosi 20 zł) 7,10 PLN (* Składka minimalna wynosi 20 zł)
SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA ZA 1 DZIEŃ DLA 1 OSOBY – STREFA ŚWIAT *
8,50 PLN (* Składka minimalna wynosi 20 zł) 9,50 PLN (* Składka minimalna wynosi 20 zł) 10,80 PLN (* Składka minimalna wynosi 20 zł)
„+” - wyjaśnienie
do wysokości kosztów świadczenia, w ramach łącznego limitu Ubezpieczenia kosztów leczenia oraz pomocy assistance do wysokości kosztów świadczenia, w ramach łącznego limitu Ubezpieczenia kosztów leczenia oraz pomocy assistance do wysokości kosztów świadczenia, w ramach łącznego limitu Ubezpieczenia kosztów leczenia oraz pomocy assistance

W ramach naszego ubezpieczenia masz gwarancję:

  • Profesjonalnej opieki medycznej oraz zwrotu ewentualnych kosztów związanych z leczeniem
  • Pomocy w przypadku konieczności wcześniejszego powrotu lub przedłużenia podróży
  • Możliwości przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nagłych do 48h
  • Ubezpieczenia na wypadek napadu lub kradzieży przy bankomacie
  • Pokrycie kosztów poszukiwań oraz ratownictwa w górach i na morzu
  • Zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego oraz niewykorzystanego karnetu na wyciąg narciarski
  • Ochronę w przypadku amatorskiego uprawiania sportu m.in. narciarstwo, nurkowanie ze specjalistycznym sprzętem
  • Ochrona mienia pozostawionego w miejscu zamieszkania podczas podróży