jesteśmy dostępni


Polityka Prywatności


Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Aero.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 9


I. Definicje

1. Administrator - oznacza Aero.pl Sp. z o.o z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy pod numerem  0000349697, NIP 897-17-59-536, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie Aero.pl
6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
7. Użytkownik - oznacza  podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.


II. Ochrona informacji

Administrator dba o bezpieczeństwo danych Użytkowników. Wszystkie dane, które są wpisywane podczas rezerwacji są szyfrowane. System Administratora zabezpiecza przesyłanie numeru karty płatniczej i pozostałych danych, tak aby nie mogły być one przechwycone przez osoby trzecie.

Administrator w swoim systemie rezerwacji biletów lotniczych wykorzystuje szyfrowanie przesyłania danych. Sprawia to, że wszystkie informacje jakie są wymieniane pomiędzy komputerem  Użytkownika (przede wszystkim dane teleadresowe oraz dane karty kredytowej), a Serwisem są zabezpieczone i nikt oprócz Użytkownika i Administratora nie ma do nich dostępu. Dane są przesyłane bezpiecznym połączeniem internetowym HTTPS (od ang. Hypertext Transport Protocol Secure)
Aby upewnić się, że informacje są zabezpieczone, sprawdź jakimi literami podczas rezerwacji zaczyna się adres internetowy w Twojej przeglądarce:
http:// - informacje przesyłane standardowym połączeniem nieszyfrowanym
https:// - informacje przekazywane szyfrowanym kanałem informacyjnym
Bezpieczeństwo przesyłania informacji do Administratora zabezpiecza firma Thawte. Zastosowany jest tutaj algorytm SSL z kluczem szyfrującym długości 128 bitów, obecnie najbezpieczniejszy i najpopularniejszy algorytm stosowany w powszechnym użyciu.


III. Udostępnianie informacji

Administrator zbiera dane zawarte w logach systemowych (jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer użytkownika przy każdym połączeniu może zawierać różne dane, np. adres IP, z którego można m.in. ustalić skąd nastąpiło połączenie). Informacje te są wykorzystywane przez Administratora w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o miejscu, z którego następuje połączenie). Dane te są udostępniane zainteresowanym podmiotom, ale nie zawierają one cech pozwalających na identyfikacje użytkownika.


IV. Rejestracja użytkowników

Formularz rejestracyjny został stworzony w celu gromadzenia danych, które pozwolą na rozwijanie serwisu tak aby spełniał on oczekiwania użytkowników, informacje o użytkownikach będą również wykorzystywane do tworzenia promocji i konkursów dla Użytkowników. Wypełnienie i wysłanie formularza oznacza zgodę użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Formularz używany podczas zapisywania się i logowania do Serwisu jest zabezpieczony protokołem bezpieczeństwa SSL zapewniającym maksymalną ochronę transmisji danych w sieci Internet. Administrator nie udostępnia danych pochodzących z formularza osobom trzecim.


V. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

   1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
   2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
      a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
      b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
   3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.


VI. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

   a. Konfiguracji serwisu
      i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
     ii) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
    iii) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,

   b. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
      i) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła
     ii) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
    iii) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

   c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
      i) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

   d. Zapamiętania lokalizacji użytkownika
      i) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

   e. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
      i) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

   f. Świadczenia usług reklamowych
      i) dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;

   g. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

   a. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
      i) www.google.com, usługa Google Earth oraz Google Maps [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
     ii) www.cartrawler.com, usługa wynajmu samochodów [administrator cookies: CarTrawler z siedzibą w Irlandii]

   b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
      i) Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
     ii) Google Adwords [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

   c. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:
      i) Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
     ii) Trade Doubler [administrator cookies: Trade Doubler Sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie]
    iii) Sociomantic [administrator cookies: Sociomantic Labs Gmbh z siedzibą w Niemczech]
     iv) Kayak [administrator cookies: Kayak.com. Z siedzibą w USA]
      v) Skyscanner [administrator cookies: Skyscanner Ltd. z siedzibą w Wielkiej Brytanii]

   d. zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego:
      i) Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

   e. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
      i) plus.google.com  [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
     ii) Facebook.com  [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]


VII. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.


VIII. Zmiana danych

Każdy z Użytkowników ma prawo do modyfikacji swoich danych. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych wszyscy użytkownicy, którzy dokonali rejestracji lub logowania się w Serwisie mogą usuwać lub modyfikować swoje dane osobowe. Zarówno rejestracja jak i usunięcie swoich danych osobowych z Serwisu jest dobrowolne i odbywa się poprzez wysłanie e-maila: profil@travelplanet.pl.


IX. Zmiany w polityce prywatności

Administrator będzie informował o wszelkich zmianach w polityce ochrony prywatności, które mogą wynikać ze zmian w polskim prawie, rozwoju technologii internetowych lub rozwoju i powstania nowych produktów i usług Serwisu