jesteśmy dostępni


Pomoc

Słowniczek pasażera

1. Adult

Osoba powyżej 16 roku życia, która może podróżować bez opieki osoby pełnoletniej. 

2. Agencja

Licencjonowane przez IATA (International Air Transport Association = Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych) biuro podróży, będące autoryzowanym przedstawicielem linii lotniczych. Prowadzi sprzedaż w imieniu i na rzecz linii lotniczych. Oferuje szeroki wachlarz możliwości podróży dzięki dostępowi do systemu rezerwacyjnego.

3. Apex

Jeden z paragrafów noty taryfowej, który ściśle określa termin wystawienia biletu. W przypadku taryf promocyjnych, przewoźnik nakazuje wystawienie dokumentu podróży co najmniej na dwadzieścia jeden dni przed planowanym odlotem.

4. Arrival

Terminal przylotów. W tym terminalu, po przylocie Podróżni odbierają bagaż i przechodzą przez kontrolę paszportowo - celną danego kraju.

5. Charter (czarter)

Połączenia czarterowe są to specjalne rejsy oferowane przez linie lotnicze, zwykle w sezonie letnim, na przeloty do najpopularniejszych turystycznie miejscowości w Europie i na Świecie.

6. Check-in

Stanowisko odprawy biletowo-bagażowej na lotnisku, przy którym - po okazaniu dokumentów podróży i dowodu tożsamości, pasażer nadaje bagaż rejestrowany i otrzymuje kartę pokładową.

7. Child

Dziecko w wieku 2-12. Przewoźnik często umożliwia przelot dziecka ze zniżką (ok. 25%).

8. Departure

Terminal odlotów. Tutaj, przy stanowisku check-in, odbywa się odprawa biletowo-bagażowa oraz nadanie bagażu.

9. Frequent flayer program

Program lojalnościowy oferowany przez wielu przewoźników regularnych. Polega na przeliczaniu przebytego dystansu na punkty, które podróżny możne wymienić np. na bilety, podwyższenie standardu lotu, bądź inne korzyści i usługi. Poszczególni przewoźnicy posiadają własne wersje programu do których generowane są specjalne karty (np. Miles & More w liniach lotniczych Lufthansa).

10. Gate

Wyjście w hali odlotów prowadzące podróżnych do konkretnych samolotów. Pasażerowi do samolotu są przewożeni autobusem lotniskowym lub przechodzą bezpośrednio rękawem. W przypadku mniejszych lotnisk - pieszo. Wyjścia te posiadają oznaczenia literowo-cyfrowe np. C2 lub G4

11. IATA

International Air Transport Association - Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Lotniczych; agencje posiadające licencję IATA są autoryzowanymi przedstawicielami linii lotniczych i są upoważniane do zakładania rezerwacji oraz wystawiania biletów lotniczych.

12. Infant

Dziecko do 2 lat. Nie posiada własnego miejsca w samolocie – podróżuje na kolanach opiekuna. Z tego tytułu przysługuje mu przeważnie 90 % zniżki, a w niektórych liniach niemowlęta przewożone są bezpłatnie. W zależności od danego przewoźnika, infant ma prawo jedynie do bagażu podręcznego lub obowiązuje go limit bagażu do 10 kg.

13. Karta pokładowa (boarding card/pass)

Karta wręczana podczas odprawy na podstawie której, pasażerowie wpuszczani są na pokład samolotu. Zawiera: dane personalne pasażera, numer lotu, numer miejsca oraz godzinę i numer wejścia prowadzącego na pokład.

14. Klasa serwisowa

Wyróżnia się trzy klasy serwisowe : klasa pierwsza, klasa biznes i klasa ekonomiczna. Pasażerowie klasy pierwszej i biznes mogą odprawiać się w specjalnie wydzielonych punktach check-in, korzystać z osobnych poczekalni i mają zwiększone limity bagażowe.

15. Lista oczekujących (WL – Waiting List)

Pasażer z tej listy posiada pierwszeństwo do miejsca w samolocie w przypadku rezygnacji innego pasażera lub gdy ktoś nie zjawi się na dany lot.Pasażerowie, którzy posiadają karty lojalnościowe danej linii lotniczej są traktowani priorytetowo.

16. Lounge

Wszystkie lotniska na świecie posiadają specjalnie wydzielone poczekalnie dla pasażerów podróżujących w klasie pierwszej i biznes. Wstęp do tych poczekalni możliwy jest na podstawie ważnej karty pokładowej lub aktualnie honorowanej kary Frequent Flyer.

17. Międzylądowanie

Tzw. Ground. Postój na długich dystansach w celu tankowania paliwa, przeglądu mechanicznego, uzupełnienia żywności lub wymiany załogi. Lot z międzylądowaniem może wiązać się z koniecznością posiadania wizy tranzytowej niektórych krajów, nawet w przypadku, gdy podczas postoju pasażer nie opuszcza pokładu (np. Kanada, USA).

18. Numer rezerwacji

Indywidualny kod literowo-numeryczny przypisany do każdej rezerwacji założonej w Międzynarodowym Systemie Rezerwacji. Umożliwia on natychmiastową identyfikację Pasażera przez linie lotnicze.

19. Open Jaw

Bilet wykupiony w taryfie ekonomicznej lub biznes w dwie strony, dający pasażerowi możliwość powrotu z innego miejsca niż to, do którego przyleciał. Na przykład wylot z Warszawy do Pekinu, powrót z Hong Kongu do Warszawy.

20. Opłata wylotowa

Opłata wylotowa obowiązująca wszystkich podróżnych opuszczających lotnisko, będące miejscem rozpoczęcia podróży. Jej wysokość jest ustalana indywidualnie dla każdego lotniska na świecie. Opłata wylotowa określana jest w bilecie lotniczym jako XW.

21. Opłaty lotniskowe

Opłaty, które uiszczają  linie lotnicze za korzystanie z usług lotnisk. Opłaty są wliczane do ceny biletów lotniczych. Wszystkie opłaty lotniskowe są widoczne na dokumencie podróży pod kodem XT.

22. Overbooking

Innymi słowami: przepełnienie. Powszechnie stosowaną przez linie lotnicze praktyką, jest sprzedaż większej ilości biletów w stosunku do ilości miejsc w samolocie. Sytuacja, w której zjawi się komplet pasażerów i dla niektórych zabraknie miejsca określana jest mianem ovebookingu. Obowiązkiem przewoźnika jest zapewnienie tym osobom miejsca w następnym rejsie, połączenia zastępczego lub odszkodowania, a także - w razie konieczności - noclegu.

23. Rezerwacja

Ogół informacji zawierających dane osobowe Pasażera i dane dotyczące wybranego i opłaconego przez Pasażera połączenia lotniczego. Każda rezerwacja posiada własny Numer Rezerwacji.

24. Stopover

Jest to dłuższy niż 24 godziny postój Pasażera w punkcie przesiadkowym.

25. Sunday rule

Obowiązująca w taryfach ekonomicznych zasada, która mówi o tym, że powrót jest możliwy najwcześniej w następną niedzielę po rozpoczęciu podróży.

26. Taryfa

Taryfa jest to cena biletu netto ustalana przez linię lotniczą osobno dla danego połączenia. Każda taryfa posiada indywidualny kod literowo-numeryczny, a jej poziom wyrażany jest zarówno w PLN jak i w USD.

27. Tax

Opłaty lotniskowe.

28. Terminal

Hala odlotów lub przylotów w której mieszczą się punkty odpraw biletowych i paszportowo-celnych, poczekalnie, przedstawicielstwa linii lotniczych, informacja dla Podróżnych, a także sklepy wolnocłowe i kawiarnie.

29. Tranzyt

Punkt przesiadkowy na trasie przelotu. Pasażer może pozostać w strefie tranzytowej nie dłużej niż 24 h od momentu przybycia na dane lotnisko.

30. UCCCF

Universal Credit Card Charge Form - jest międzynarodowym dokumentem finansowym służącym do autoryzacji transakcji dokonywanych przy użyciu karty kredytowej.